Plans

Incrementa el sentiment de pertinença i el compromís de l’equip per un ínfim cost mensual per treballador

SME

Fins a 50
usuaris


Què inclou:

 • Fins a 25 grups de xat
 •  Emmagatzematge il·limitat
 •  Chatbot amb IA per recollir idees 
 •  Benvinguda corporativa 
 •  Missatges amb confirmació de lectura
 •  Formularis i enquestes
 •  Distribució de documents
 • Registre Horari
 • Analítiques

Big teams

Fins a 500
usuaris


Què inclou:

 • Grups il·limitats
 •  Emmagatzematge il·limitat
 •  Chatbot amb IA per recollir idees 
 •  Benvinguda corporativa 
 •  Missatges amb confirmació de lectura
 •  Formularis i enquestes
 •  Distribució de documents
 • Registre Horari
 • Analítiques
 • Rols i permisos avançats
 • Signatura digital (com addicional)

Enterprise

Més de
500 usuaris


Què inclou:

 • Grups il·limitats
 •  Emmagatzematge il·limitat
 •  Chatbot amb IA per recollir idees 
 •  Benvinguda corporativa 
 •  Missatges amb confirmació de lectura
 •  Formularis i enquestes
 •  Distribució de documents
 • Registre Horari
 • Analítiques
 • Rols i permisos avançats
 • Signatura digital (com addicional)
 • API
 • Xatflow
 • Gestor documental