5 simple steps to engage your frontline workers with a simple instant messaging app

Aquesta trucada és perfecta per empreses amb molts treballadors de primera línia i que volen:

  • Facilitar la comunicació interna sense interrompre ni dificultar el fluxe de treball de l'equip
  • Multiplicar per 3 la resposta d'aquests empleats a qualsevol interacció, i tenir al 85% connectat a la comunicació de l'empresa cada dia
  • Comunicar amb tothom amb una simple app similar a Whatsapp, però enriquida amb tota la funcionalitat corporativa que té el software d'empresa
  • Fer fàcil la comunicació, alhora que es té control sobre el contingut, es compleix la RGPD i es respecta el dret a la desconnexió digital dels empleats
DOWNLOAD EBOOK NOW
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.